Miniöppethus

Välkommen till Södra Latin på miniöppethus 25 april 2019 kl 15-17!

I Tranströmersalen, A314, kan du träffa elever, lärare, rektorer och studie-och yrkesvägledare som är beredda att svara på frågor!

Det finns också möjlighet att besöka olika lektioner. Varmt välkommen!

För att bemanna på bästa sätt ber vi dig att föranmäla dig här. 

 

Konserter med Södra Latins musikelever

Södra Latins konsertverksamhet pågår hela läsåret. Säsongen 2018-19 bjuder på allt från små intima musikaftnar till storslagna konsertproduktioner.

Konsertkalendarium 
Följ även vår konsertverksamhet på Facebook.

Start

Nyheter

Svenska akademien och Stockholms universitet

Svenska Akademien och Stockholms universitet driver projektet Intensivutbildning i svenska för nyanlända skolelever från hösten 2017.
Södra Latins språkintroduktionsprogram deltar. Följ projektet på www.intensivsvenska.se.

FSL - Föreningen Södra Latinare

Mer information på vår hemsida