Öppet hus

Öppet hus på Södra Latins gymnasium
22 januari kl. 17-20

Programblad för kvällen hittar du här 

 

Mini-öppet hus
25 april kl. 15-17

Välkommen!

Är du humanist?

Välkommen till prova-på-dagar på Södra Latins gymnasium 1 februari och 8 februari kl. 8-12!

Du får vara med på en språklektion, träffa våra humanistelever, gå på Södra Latins legendariska samling och äta lunch. Anmäl dig till Gunnar Vestberg via e-post: gunnar.vestberg@stockholm.se
Ange namn, din nuvarande skola, önskemål om språk samt vilken av dagarna du vill besöka oss.

Konserter med Södra Latins musikelever

Södra Latins konsertverksamhet pågår hela läsåret. Säsongen 2018-19 bjuder på allt från små intima musikaftnar till storslagna konsertproduktioner. 

Vårt konsertkalendarium hittar du här
Följ även vår konsertverksamhet på facebook .

Nästa konsert är Arrkoafton (elevkompositioner från kursen Arrangering och komposition) torsdag 24 januari 18:30 i Aulan.

Start

Svenska akademien och Stockholms universitet

Svenska Akademien och Stockholms universitet driver projektet Intensivutbildning i svenska för nyanlända skolelever från hösten 2017.
Södra Latins språkintroduktionsprogram deltar. Följ projektet på www.intensivsvenska.se.

Kalender

Inga fler händelser i kalendern

FSL - Föreningen Södra Latinare

Mer information på vår hemsida