Start

Nyheter

Svenska akademien och Stockholms universitet

Svenska Akademien och Stockholms universitet driver projektet Intensivutbildning i svenska för nyanlända skolelever från hösten 2017.
Södra Latins språkintroduktionsprogram deltar. Följ projektet på www.intensivsvenska.se.

Kalender

Inga fler händelser i kalendern

Starttider Ht-18

Måndag den 20 aug kl10.00 Språkintro.

Upprop Åk 1 tisdag 21 aug kl:

09.00 Estetiska- och Musikprogr.

09.30 Naturvetenskapsprogr.

10.00 Humanistiska progr.

10.30 Samhällsvetenskapsprogr.

Åk 2 och 3 onsdag 22 aug kl 09.00

FSL - Föreningen Södra Latinare

Mer information på vår hemsida