Öppet hus

Missade du vårt öppet hus?

Välkommen på mini-öppet hus!
25 april 2019 kl. 15-17

Konserter med Södra Latins musikelever

Södra Latins konsertverksamhet pågår hela läsåret. Säsongen 2018-19 bjuder på allt från små intima musikaftnar till storslagna konsertproduktioner.
Konsertkalendarium 
Följ även vår konsertverksamhet på Facebook.

Nästa konsert:
Onsdag 20/3, 18:30, ARRKOAFTON, Aulan. 
Elever från kursen Arrangering och Komposition ("arrko") spelar upp sin egenkomponerade musik.

Start

Nyheter

Svenska akademien och Stockholms universitet

Svenska Akademien och Stockholms universitet driver projektet Intensivutbildning i svenska för nyanlända skolelever från hösten 2017.
Södra Latins språkintroduktionsprogram deltar. Följ projektet på www.intensivsvenska.se.

FSL - Föreningen Södra Latinare

Mer information på vår hemsida