Till innehåll på sidan

Södra Latins gymnasium är en gymnasieskola som präglas av en kulturell profil och ett vetenskapligt förhållningssätt i en trygg och trivsam miljö.

Du får utbyte och samverkan med universitet, högskolor, organisationer och arbetsmarknad. Studie- och utbytesresor både inom och utom Sverige är viktiga inslag i din utbildning. Arbetsglädje, trygghet och trivsel ska prägla din studietid för att den ska bli meningsfull. 

Introduktion för vårdnadshavare till elever i årskurs 1

Välkommen som vårdnadshavare till Södra Latins gymnasium! I en film välkomnar vi dig med den viktigaste allmänna informationen. Du får specifik information och möjlighet att ställa frågor vid utvecklingssamtalet.

Anpassningar vid skolstart läsåret 20/21

Den 15 juni 2020 slutade den lagstiftning att gälla som möjliggjorde distansundervisning på gymnasieskolan och vuxenundervisning. Gymnasieskolor återgår till undervisning på skolan. På Skolplattformen finner du information om Skolans åtgärder inför höstterminens start enligt rekommendationer och allmänna råd för att minska antalet elever som nyttjar kollektiva färdmedel i rusningstrafik och risken för smittspridningen av covid-19.

OBS! På grund av att många har problem med access till Skolplattformen finns informationen även på skolans webbplats här:

 Länk till skolans åtgärder (Pdf).

Start

Konserter på Södra Latin

Tillhör du de som undrar hur det blir med konserter i höst? Vi har fortfarande restriktioner och rekommendationer att förhålla oss till. Men javisst, det blir konsert!

Letar du efter dina gamla betyg?

Stadsarkivet har betyg som är utfärdat t o m 2013.

Vänligen vänd dig till Stadsarkivet Stockholm stad.

Elevkårens logga

MFSL

Länk till MFSL

FSL - Föreningen Södra Latinare

Mer information på vår hemsida

Ingress: 
Södra Latins gymnasium är en gymnasieskola som präglas av en kulturell profil och ett vetenskapligt förhållningssätt i en trygg och trivsam miljö.