Start

Nyheter

Aktuellt

Tre kvinnor i mörka kläder sitter på bänkar.

En hälsning från rektorerna

Södra Latins gymnasium har tre rektorer som ansvarar för olika program och skolenheter, men som leder skolan tillsammans.

FSL - Föreningen Södra Latinare

Mer information på vår hemsida

Kalender

  • Heldag Körresa MU Heldag Redovisningsvecka - Språkprojektet
  • 15:00-16:30 Föreläsning sex och samlevnad åk 1 i aulan
  • Heldag Sveriges nationaldag Heldag CSN-vecka

Studentutspring

Studentutspringet 2016 äger rum fredag 10 juni kl 12:00