Start

Nyheter

Aktuellt

Öppet hus

Öppet Hus på Södra Latin onsdagen 18 januari kl 17-20

Rektorerna informerar i Aulan kl 17:15, 18:15 & 19:15

Programblad med alla tider

FSL - Föreningen Södra Latinare

Mer information på vår hemsida

Kalender

  • Heldag Språkprovsvecka
  • Heldag Sista dag anmälan prövning
  • Heldag Sista dag betyg HT
  • 08:00-12:00 Halv specialdag fm för utvecklingssamtal
  • 13:10-14:30 SVG

Konsertschema

Du känner väl till att Södra Latins musikprogram har en mycket aktiv konsertverksamhet på skolan?
Till konsertschemat >