Vision

I en omvärld som kännetecknas av allt större förändring gäller det att skolan följer med i utvecklingen för att svara upp mot de krav som ställs och som kommer att ställas på framtidens världsmedborgare. En ökad globalisering där gränser överskrids gör att skolan måste ge eleven förmågor som är efterfrågade och universella. Detta kopplat till ett minskat elevunderlag samt ökad konkurrens gör att vi måste utveckla verksamheten så att skolan bevarar hög kvalitet, hög elev- och medarbetarnöjdhet samt det starka varumärket och det goda ryktet. Vi måste utveckla den pedagogiska verksamheten kring en helhetssyn på elevens lärande i relation till omvärlden och morgondagens krav.

För att stå oss i konkurrensen och bevara hög kvalitet, hög elev- och medarbetarnöjdhet samt det starka varumärket och det goda ryktet så får vi inte stanna upp. Vi skall arbeta mot att bli Stockholms mest attraktiva gymnasieskola med de bästa lärarna och de mest nöjda eleverna.
 

Vår skola är fylld av arbetsglädje och utveckling. Positiva förväntningar präglar skolans hela verksamhet och både elever och lärare upplever lärandet meningsfyllt och dynamiskt, med samarbete över program- och ämnesgränser. Skolan är uppbyggd kring olika program där IT är ett naturligt hjälpmedel och där elever och lärare kan söka kunskap och stimulans för sitt arbete. Vi har en skola där kreativa processer ligger till grund för ny kunskap. Ett undersökande arbetssätt, där elever utvecklar ny kunskap, prövar och förkastar hypoteser, präglar lärandet.
Eleverna ges möjlighet att använda olika arbetsformer för att nå kunskap och där estetiska uttrycksformer ingår som en naturlig del i skolarbetet för alla. Ett humanistiskt perspektiv och ett tvärvetenskapligt tänkande genomsyrar undervisningen. Södra Latins gymnasium har ett stort internationellt kontaktnät med vänskolor i många länder. Alla elever får minst en gång under sin gymnasietid delta i en resa till något annat land för att praktisera sina kunskaper och knyta kontakter med ungdomar i andra länder. IT används som ett naturligt hjälpmedel i kontakterna med dessa skolor. I Södra Latins gymnasium råder en anda av öppenhet och tilltro till allas inneboende möjligheter. Alla känner sig sedda. Alla visar respekt för varandras likheter och olikheter och alla känner trygghet. Mobbning förekommer inte.

Vårt mål är att leva efter och utveckla skolan genom våra fyra påståenden:

  • Skolan är angelägen om att stödja och uppmuntra elevernas initiativ
  • Skolan ger eleverna möjlighet att påverka sina arbetsvillkor
  • Respekten för varandra och rätten att få vara sig själv gäller på vår skola
  • Skolan ger god och meningsfull undervisning
     
Dela: