Till innehåll på sidan

Elevhälsa

Antal: 4

  • Snabbtest av covid-19 Försöksverksamhet

    Södra Latins gymnasium i Stockholms stad deltar i en pilotverksamhet för antigentest, också kallat snabbtest. Om det identifieras fall av covid-19 på skolan kan det bli aktuellt att skicka ut ett centralt provtagningsteam till skolan för att låta elever ta ett snabbtest.

  • Anmäl frånvaro/Se omdömen

    Sjukfrånvaro/Frånvaroanmälan Vårdnadshavare

    Frånvaro anmäls via Skolplattformen fr.o.m. höstterminen 2018.