Nationella program

Antal: 2

  • Samhällsvetenskapsprogrammet

    Är du nyfiken på hur politik och ekonomi hänger ihop?  Hur globaliseringen påverkar oss? Hur sambandet mellan vår samtid och historien ser ut? Hur våra värderingar påverkar vårt sätt att agera och samspela med andra? Då passar samhällsvetenskapsprogrammets inriktning samhällsvetenskap dig. Det är en bred utbildning som ger dig behörighet till många högskoleutbildningar.

    Kategorier:
  • Naturvetenskapsprogrammet

    På Södra Latin har vi valt att erbjuda inriktningen naturvetenskap på Naturvetenskapsprogrammet. Den ger dig behörighet till alla högskoleutbildningar.

    Kategorier: