Till innehåll på sidan

Stipendier

Här följer en sammanställning av sökbara stipendiefonder för gymnasiestuderande vid Stockholms gymnasieskolor. Alla stipendiefonder har olika ändamål, så läs anvisningarna noggrant och fyll i ansökan fullständigt. Till de flesta stipendier behöver du bifoga personbevis samt ange dina föräldrars inkomst (taxerad förvärvsinkomst). Telefonnummer och besöksadress samt information om personbevis och taxerad inkomst finner du på www.skatteverket.se.

Om du behöver ytterligare information eller hjälp med din ansökan så är du välkommen att kontakta skolkurator Lars Grevald. Flera ansökningsblanktter finns att hämta hos kurator och några stipendier kräver dessutom påskrift av kurator.


Sponsor Stiftelseförvaltning AB Box 7823, 103 97 STOCKHOLM Tel: 08/701 08 00 Villkoren för understöd är studiebegåvning och besvärlig ekonomisk situation. Du måste vara svensk medborgare. Du kan erhålla stipendium två gånger under din studietid.Uppgifterna i ansökan måste vara bekräftade av kurator eller motsvarande befattningshavare. Sista ansökningsdag: 15 januari, 1 mars, 10 juni, 1 oktober.

c/o IVA, Box 5073 102 42 STOCKHOLM Tel: 08/ 791 29 00 För studerande med särskilt fallenhet för studier. Sista ansökningsdag: 1 september, 1 mars. Varje sökande underrättas, per post, om styrelsens beslut, ca tre månader efter sista ansökningsdag.

Brahegatan 26 114 37 STOCKHOLM Tel: 08/662 55 70 Stipendier delas ut till behövande unga med godkända studieresultat och goda vitsord. Inkomstprövat. Sista ansökningsdag: Kan skickas in under tiden 1 januari – 15 februari.

Box 24 009, 104 50 STOCKHOLM Tel: 08/662 25 05 Stipendier delas ut för att möjliggöra bekantskap med kulturella, ideella och sociala förhållanden för organisationer och enskilda personer i andra länder. Gärna utbyteselever, inbjuden av en annan organisation.

Box 22547, 104 22 STOCKHOLM Tel: 651 41 63 Du ska vara folkbokförd i Stockholm (ej Norrtälje, Södertälje eller Nynäshamn). Sammanboende föräldrars gemensamma årsinkomst ska ligga under 400.000. Om föräldrarna är skilda eller särboende är summan 450.000. Du ska ha goda studieresultat. Bifoga personbevis, betyg, yttrande från handledare/mentor/lärare. Ansökningsblanketter kommer till skolans kurator i oktober månad. Sista ansökningsdag: 1 februari

Ändamål: Ekonomisk hjälp till den som bedriver studier på gymnasienivå med goda vitsord och år under 25 år. Belopp: 3 000:- . Ansökan inne: Senast 20 juni. Ansökningshandlingar skickas efter på nedanstående adress endast under maj och juni månad. Ansökan skickas till: Landsfiskal Pontus Nohre och hans moder Anna-Karin Johanssons stiftelse Box 6094, 192 06 Sollentuna Övrigt: Uppgifter om stipendiet kan fås på 08-664 03 85.

  • Marco Linells stipendiefond Behovsprövade stipendier för studerande vid Södra Latins gymnasium

Även f.d. elever vid skolan kan i samband med högskolestudier söka medel ur fonden. Ekonomiska och/eller sociala behov. Nuvarande elever prioriteras dock. Ansökan via kurator. Sista ansökningsdatum 1 oktober samt 15 februari.

  • Olga och Gösta Olanders Minnesfond

Unga lovande flickor och pojkar som bedriver idrott, kan söka detta stipendium. I uppropet från 1965 heter det, att fonden är avsedd att stödja svensk idrottsungdom som är bra, ej enbart på idrottsbanan utan också i skolan, arbetet och kamratkretsen. Stipendiet avser enskilda ungdomar, lag/föreningar göre sig ej besvär! Ansökan: Skall göra personligen av den som söker senast den 31 augusti, Stig Hedlund, Uckerö 6320, 742 94 Östhammar, tel 0173/511 50

  • Oscar, Matilda o Gottfrid Matsson Stipendium

För personer upp till 30 år. Gäller för studier inom alla ämnesområden. Tag med antagningsbevis. Sista ansökningsdatum 31 januari Utdelningen är på max 5 000 kr. tel: 08- 411 67 07

Pl 2496 Norrby, 763 94 HALLSTAVIK Tel: 0175- 310 55 Ansökan: Egenhändigt skriven ansökan. Bifoga: personbevis och betygskopior. Sista ansökningsdatum: Ansökan kan skickas in endast under oktober månad. Senast sista oktober. Maximalt bidragsbelopp: 5000kr. Utdelning sker i slutet av första kvartalet påföljande år

Stiftelsen främjar vård av sjuka och handikappade samt äldre. För välgörande ändamål som t ex barn och ungdoms utbildning, fostran samt vård. Studier där det går att få studiemedel delas regelmässigt inga bidrag ut. Ansökan ska vara inne tidigast 1 januari och senast den 31 mars.  Tel: 08-723 15 00

Utdelar understöd, anslag, stipendier e.d. till främjande av barns och ungdoms vård, fostran eller utbildning.Ansökningstid 1 januari – 31 mars. Tel: 08-723 15 00

Advokat Lars Jelder, Box 22253, 104 22 STOCKHOLM Tel: 08/24 29 90 Du ska vara i behov av ekonomiskt bidrag och ha visat goda resultat i dina studier. Sista ansökningsdag: 15 februari

Dela: