Södra Latins gymnasium är en gymnasieskola som präglas av en kulturell profil och ett vetenskapligt förhållningssätt i en trygg och trivsam miljö.

Du får utbyte och samverkan med universitet, högskolor, organisationer och arbetsmarknad. Studie- och utbytesresor både inom och utom Sverige är viktiga inslag i din utbildning. Arbetsglädje, trygghet och trivsel ska prägla din studietid för att den ska bli meningsfull. 

Starttider HT-2020

Uppropstider

Den 18:e aug, Språkintro i aulan

Kl. 9.00 

Den 19:e aug, Åk 1 i aulan

Kl. 8:30 MU

Kl. 9:00 ES

Kl. 9:30 NA

Kl. 10:00 HU

Kl. 10:45 SA

Den 20:e aug, Åk 2-3 med mentorer i klassrum enligt lista i entrén.

Kl.8:30

 

Start

Nyheter

Letar du efter dina gamla betyg?

Stadsarkivet har betyg som är utfärdat t o m 2013.

Vänligen vänd dig till Stadsarkivet Stockholm stad.

Elevkalendarium läsår 19-20

Elevkalendarium för läsår 19-20, se länk

 

Elevkårens logga

MFSL

Länk till MFSL

FSL - Föreningen Södra Latinare

Mer information på vår hemsida

Ingress: 
Södra Latins gymnasium är en gymnasieskola som präglas av en kulturell profil och ett vetenskapligt förhållningssätt i en trygg och trivsam miljö.