Till innehåll på sidan

Södra Latins spetsutbildning i musik

En musikutbildning med riksintag

Södra Latins musikprogram är för dig som funderar på att bli musiker eller som vill jobba i musikbranschen eller helt enkelt vill läsa ett teoretiskt program med mycket musik.

Här får du en grund för fortsatta studier inom musik, om du vill bli musiker eller musiklärare. Du får naturligtvis också grundläggande behörighet till högskola, med möjlighet till högre behörighet genom att läsa ytterligare kurser inom de individuella valen, till exempel matematik, naturkunskap eller språk. Utbildningen passar också dig som vill jobba inom musikbranschen som till exempel producent, ljudtekniker eller musikterapeut. Du får en fantastisk möjlighet att utöva din musik praktiskt och öka ditt musikkunnande samtidigt som du får en god teoretisk grund.

Att få spela eller sjunga tillsammans med andra, att med sitt instrument kunna delta i en musikalisk gemenskap, att tillsammans upptäcka nya vägar i musiken ger en fantastisk upplevelse som är oerhört berikande.

Från klassiskt till jazz

Valfriheten och möjligheterna att spela tillsammans med andra är unik för vår utbildning. Du kan hitta det som passar just dig och ditt instrument. På Södra Latin går cirka 180 musikelever vilket ger oss möjlighet att ha en omfattande ensembleverksamhet. Vi har symfoniorkester, storband, blåsorkester, kammarkör och en mängd andra ensembler med olika instrumentsammansättningar.

På Södra Latin får du individuell undervisning på ditt huvudinstrument 50 minuter i veckan och en gemensam lektion i ditt instrument per vecka. Du får undervisning i instrument/sång, ensemblespel, gehörs- och musiklära och andra obligatoriska musikkurser. Dessutom kan du välja flera musikkurser, till exempel arrangering & komposition, musikproduktion, ensembleledning och kör. Tillsammans med andra på utbildningen, eller som solist, får du delta i flera olika spelningar och konserter.

Musikutbildningen på Södra Latin har funnits sedan 1971 och har ett mycket gott rykte i musikkretsar. Åtskilliga av dagens professionella musiker och artister har en gång studerat vid Södra Latins musikprogram. Våra lärare är välmeriterade pedagoger och ofta professionella musiker. Utbildningen är en spetsutbildning med riksrekrytering och alla i landet är välkomna att söka.

Södra Latins musikprogram på Facebook: https://www.facebook.com/sodralatinmusik

Ansökan till musikprogrammet

Södra Latins spetsutbildning i Musik har riksintag vilket innebär att din nuvarande bostadsort inte har någon betydelse för dina möjligheter att söka. Din hemkommun är skyldig att betala din gymnasieplats på Södra Latin.

Så här söker du till musikprogrammet

Om du bor i Stockholms län gör du en vanlig gymnasieansökan via www.gymnasieantagningen.se. Om du bor utanför Stockholms län så ansöker du via din kommuns gymnasieantagning. Samtidigt skall du skicka en särskild bilaga, som du får av din SYV eller från antagningsenheten.  Denna bilaga skickas direkt till Södra Latin!
Ladda ned bilaga inför ansökan till Musikprogrammet >

Antagningsprov och koder

Någon gång i slutet av februari - början på mars blir du kallad till ett antagningsprov på skolan som sker under vecka 10-11.
Koder för val till spetsutbildning i Musik slutar på :
--- SÅ - Sång (afro- eller klassisk inriktning)
--- PK - Piano - klassisk inriktning
--- PA - Piano - afro-/jazzinriktning
--- SL - Slagverk (ex. Slagverk + Trumset)
--- ST - Stråkinstrument (ex. Cello, Kontrabas, Violin, Viola)
--- TR - Träblåsinstrument (ex. Blockflöjt, Fagott, Klarinett, Oboe, Tvärflöjt. Ej saxofon!)
--- BR - Brassinstrument (ex. Horn, Trombon, Trumpet, Tuba, Saxofon)
--- KN - Knäppinstrument (ex. Gitarr, Elbas, Elgitarr)
--- ÖV - Övrigt (ex. dirigering, komposition, udda instrument etc.)

Hur går antagningsprovet till?

Du får spela/sjunga minst två valfria stycken som du förberett på ditt huvudinstrument. (Vissa instrumentgrupper vill att man förbereder upp till 5 stycken)
Du skall på ditt instrument härma en eller flera melodislingor och rytmer som spelas för dig (gehörsspel).
Du skall också spela/sjunga ett kort musikstycke direkt från notbladet (á-vista). Du får titta på notbilden en stund först.
Några instrumentgrupper skickar med kallelsen till provet ett obligatoriskt stycke som skall förberedas och spelas/sjungas.
På ditt instrument/sång-prov kan du få max 25 poäng.

Hur beräknas intagningspoängen?

Du kan få max 340 poäng på betyget och sedan max 680 på spelproven.
Formeln för spel/sång är: 16 X poängen på spelprovet X 1,7. Om du skulle få 25 poäng på provet så blir det 16X25X1,7 = 680
Sedan läggs de två summorna ihop (betyg + poäng, max 340 +680=1020).

Dela: