Till innehåll på sidan

Snabbtest av covid-19 Försöksverksamhet

Södra Latins gymnasium i Stockholms stad deltar i en pilotverksamhet för antigentest, också kallat snabbtest. Om det identifieras fall av covid-19 på skolan kan det bli aktuellt att skicka ut ett centralt provtagningsteam till skolan för att låta elever ta ett snabbtest.

 

OBS! Skolöverläkaren beslutar i samråd med rektorn om vilka elever eller elevgrupper som ska testas. Att testa sig är frivilligt.

Bidra till minskad smittspridning

Skolledningen har valt att delta eftersom man vill bidra till att minska smittspridning i samhället. Genom snabbtest kan man tidigt upptäcka fall av covid-19 och därmed bryta en eventuell smittspridning.

Genomföra fler snabbtester

Försöksverksamhetens bygger på en ”testpilot” som utförts i ett samarbete mellan utbildningsförvaltningen, Karolinska Universitetslaboratoriet och Smittskydd Stockholm. I slutet av april. Nu utvidgar Stockholms stad testverksamheten till att omfatta fler gymnasieskolor.

Försöksperioden med snabbtester perioden börjar 11 maj och pågår resten av läsåret.

Har du frågor är du välkommen att kontakta rektorn på skolan, Gabriella Björk eller

gymnasiedirektör, Joachim Håkansson, 08-508 33 650, e-post joachim.hakansson@edu.stockholm.se

 

Dela:
Kategorier: