Till innehåll på sidan

Skolans historia

.

Historik

Södra Latins rötter går långt tillbaka i tiden. År 1654 fick skolans äldsta föregångare, Södermalms pedagogia sin första rektor. Han utnämndes av ärkebiskopen i Uppsala. Huvudämnena var latin, kristendom och svenska språket. Skolans matriklar finns bevarade från år 1709. Då studerades även klassiska språk och räknekonst. Sång och svenska fanns också på schemat.

1820 upphöjdes skolan till "trivialskola" med inriktning mot högre studier och undervisning i moderna språk. År 1879 slogs skolan samman med södra delen av Stockholms gymnasium (grundat 1821 och beläget på Riddarholmen) " Stockholms högre allmänna å latinlinjen fullständiga läroverk å Södermalm" blev namnet.

År 1891 invigdes den nuvarande skolbyggnaden, ritad av arkitekt Per Emanuel Werming, under namnet Högre Allmänna Läroverket för gossar på Södermalm. Flickor tilläts börja på skolan 1961.

Efter ytterligare ett antal namnändringar fick skolan 1971 namnet "Södra Latins gymnasium".

Södra Latin kulturminnesförklarades och renoverades 1995/96 och då fick aulan tillbaka sin färgsättning och vissa byggnadsdetaljer från 1891. Vårterminen 2005 firade skolan 350-årsjubileum

Dela:
Kategorier: