Till innehåll på sidan

Så ansöker du till år 1

Du som bor i Stockholms län söker via Gymnasieantagningen STORSTHLM

Länk till Gymnasieantagningen STORSTHLM »

 

ANTAGNINGSPROV MUSIK

Du får spela/sjunga två valfria stycken som du förberett på ditt huvudinstrument. Du skall på ditt instrument härma en eller flera melodislingor och rytmer som spelas för dig (gehörsspel). Du skall också spela ett kort musikstycke direkt från notbladet (a vista). För sångare gäller inget krav på a vista-läsning. Du får titta på notbilden en stund först. Vissa variationer kan förekomma beroende på instrument. Du kommer att få kallelse till antagningsprovet via den e-postadress du angivit vid gymnasieansökan. Antagningsproven sker under vecka 10. 

ANTAGNINGSPROV TEATER

Du får en text som du i förväg ska förbereda och framföra, du deltar i en provlektion och samtalar med en teaterlärare. Du kommer att få kallelse till antagningsprovet via den e-postadress du angivit vid gymnasieansökan. Antagningsproven sker under vecka 10. 

Monologtexter 2021 >

ANTAGNINGSPROV DANS

Du deltar i en provlektion som innehåller ett dansteknik- och improvisationspass. Dessutom dansar du ett solo på en minut i en stil som du själv väljer, du behöver inte ha koreograferat den själv. Du har också ett samtal med en danslärare på skolan. Du kommer att få kallelse till antagningsprovet via den e-postadress du angivit vid gymnasieansökan. Antagningsproven sker under vecka 10.

ANTAGNINGSPROV BILD OCH FORM

Intagning sker på grundval av ditt betyg från årskurs 9 och inlämnade arbetsprover. Information om hur du ansöker, arbetsprover och om var de skall lämnas in får du genom studievägledaren på din skola.

Information om Gemensamma bildtestet 2021. Läs här 

ÖVRIGT

BOENDE 

Vi kan inte hjälpa dig med boende ifall du kommer från annan ort. Det du kan göra är att kontakta vår kurator för att se om han kanske har någon kontakt att förmedla.

MÅSTE MAN BETALA FÖR MATEN?

Skolpengen för dig bekostar även skollunchen.

FÅR MAN BUSSKORT?

Om du bor längre än sex kilometer ifrån skolan, så är du berättigad till busskort. Kolla med Google map (gångavstånd) hur långt du har till skolan.

Dela: