Skolledning

Skolledningen utgörs av  Ewa Wallin (rektor NA IA och SI),  Gabriella Björk (rektor SA och HU) samt Christel Mjörnheim (rektor ES och MU).

Antal: 4