Skolledning

Skolledningen utgörs av  Ewa Wallin (rektor NA IA och SI),  Gabriella Björk (rektor SA och HU) samt Karin Ågren (tf. rektor ES och MU).

Antal: 5