Till innehåll på sidan

Reservlista

Till dig som sökt Södra Latins gymnasium och står på reservlistan!

Till vår stora glädje så är det även i år ett otroligt stort intresse för Södra Latins gymnasium och vår reservlista är lång. För att underlätta för alla berörda så har vi bestämt följande gång när det gäller reservantagningen:

Fram till och med den 16 augusti sköter Gymnasieantagningen reservlistorna för vår skola. Från och med den 17 augusti och fram till och med den 15 september tar vi över reservlistan själva och följer därefter den strikt. (I yttersta nödfall kan vi gå förbi reservlistan, men bara i det fall speciella skäl föreligger och med god dokumentation från avlämnande skola och i samråd med vårt Elevhälsoteam)

När det blir en plats ledig så ringer vi till den elev som står först på tur via de kontaktuppgifter som finns på reservlistan dvs. de kontaktuppgifter som eleven själv lagt upp på sin sida på www.gyantagningen.se

Observera att om det finns bristfälliga eller felaktiga telefonnummer -så att vi ej lyckas nå den elev som står på tur -kontaktar vi den elev som står näst på tur osv. Det är alltså mycket viktigt att rätt telefonnummer finns med på reservlistan. Vill ni försäkra er om att vi har alla de kontaktuppgifter vi behöver för att nå er på ett snabbt och enkelt sätt, så skicka gärna ett mejl med aktuella mobilnummer, personnummer på eleven, namn och sökt program till:

Gunnar Vestberg (HU,NA,SA), Kerstin Möller (SI) och Lena Rutqvist (ES,MU, Bild)

 

Från och med den 16 september upprättar vi en egen reservlista. De elever som sedan tidigare funnits med på Gymnasieintagningens lista och vill kvarstå som reserv hos oss måste då höra av sig via mejl. Annars stryks man från den gamla listan. Sådana elever, liksom andra som hör av sig, utgör underlag för en ny lista som respektive SYV upprättar. Där är det inte automatiskt anmälningsdatum eller poäng som gäller utan det blir en individuell bedömning där sådana saker som språkval och andra faktorer kan spela in. Mejla namn, personnummer, kontaktuppgifter, kopia av betyg och vilken skolplacering man har för tillfället till berörd SYV.

Observera att efter den 15 september så prioriterar vi elever som redan går på Södra Latin och som vill byta klass, program eller inriktning.

Med vänlig hälsning

Studie-och yrkesvägledare Södra Latins gymnasium

Dela: