Lars Nyman

Undervisar i Musikämnen, Musikteori
Arbetsrum: A 116
Signatur: NYA
Lars Nyman - t f Musikkoordinator
Kontaktperson angående externa förfrågningar om konserter, information eller undervisning, riktat till studenterna på Södra Latins gymnasiums spetsutbildning i musik.
Kontaktperson för externa förfrågningar om musikalisk medverkan vid externa tillfällen utanför ordinarie skoltid.
lars.nyman@stockholm.se

photo of Lars Nyman

Lars Nyman

Befattning:
E-post:
Telefon:
08-508 409 30