Till innehåll på sidan

Naturtreors gymnasiearbeten uppmärksammas

Tre arbeten utförda av elever i årskurs tre har gått till final i Unga forskares tävling för gymnasiearbeten.

Albin Wickman Lundberg och Olle Moquist, NA18a, har jämfört halterna av radioaktiv radongas i en nedlagd kärnreaktor med halten i Södra Latins lokaler. Nova Skimmerstrand och Signe Strålin, NA18b, har undersökt om svensk medias bild av slemsvampar stämmer överens med vetenskapen. Ines Linder, NA18b, har studerat hur växter påverkas av toxiner från fimpar som är lösta i bevattningsvattnet.

Naturlärarna och alla andra på Södra Latin önskar alla deltagarna god lycka i finalen!

Dela: