Till innehåll på sidan

Tyska språkdiplomet

Under hösten fick de som i våras klarade proven för tyska språkdiplomet (DSD1/nivå B1) ta emot sina diplom vid en liten ceremoni i skolans personalrum.

Som vanligt var Kathrin Drygala de Oliveira från tyska utlandsskolväsendet på plats. Tyska språkdiplomet är väl känt och etablerat och DSD I-certifikatet ger möjlighet att söka enklare jobb, och är ett första viktigt steg mot språklig behörighet att studera vid universitet och högskolor i tyskspråkiga länder.

Dela: