God morgon Södra Latin!

Välkommen till en ny skoldag. Lektioner pågår enligt schemat och vi jobbar på som vanligt, med några viktiga skillnader:

Skolan är nu stängd men lärarna finns alltså tills vidare på Teams, enligt schema och med samma start- och sluttider som på lektionerna. Examinationer, läxförhör, inlämningar, genomgångar etc kommer att ske digitalt.

Vi förstår att det här sättet att studera, på distans hemma framför datorn, är nytt och kanske svårt på vissa sätt. Hur länge vi ska behöva vara åtskilda fysiskt är oklart, men vi anstränger oss för att den digitala undervisningen skall bli nästan lika bra som den traditionella. Det här läget är nytt för både personal och elever, allt kommer inte vara perfekt från början men redan nu pågår lektioner i lärares datorer med uppkopplade och aktiva elever.

Mer info finns här: https://elevstockholm.sharepoint.com/sites/sodra-latins-gymnasium

Dela: