Erasmus+

Sedan 2018 deltar vi i tre ERASMUS +projekt. Ett av dem är språk- och kulturarvsutbyte med Spanien och de två andra är med fokus på migrationsfrågor, social inkludering och att vara EU-medborgare. Våra samarbetspartnerskolor är Belgien, England, Frankrike, Italien, Norge, Nederländerna, Spanien och Tyskland. I varje konferens deltar sju elever och två lärare. Projektet löper under två år. 22–26 oktober reser sju elever från humanistiska, samhällsvetenskapliga och naturprogrammet samt två medföljande lärare till den fjärde konferensen inom ERASMUS+ projektet med tema: ‘International skills.’ Konferensen kommer att äga rum på vår partnerutbytesskola Sophianum Sg. i Gulpen, Nederländerna.

Vår första konferens ‘Superdiversity. How migration is changing our society then and now.’ började med elevutbyte som ägde rum på GO! Koninklijk Atheneum MXM skola i Merksem, Belgien. Andra konferens: ‘European Dimension: Different Culture, Same Heart.’ ägde rum på IES Rusadir skolan i Melilla, Spanien. Tredje konferens: ‘Political extremism, radicalism and exclusion.’ ägde rum på Kirkeparken Videregående Skole i Moss, Norge. När vi genomför den femte konferensen: ‘Learning and understanding the Swedish Way of Integration.’ i Sverige den 28 januari – 1 februari 2020 (totalt 28 elever) kommer våra deltagande elever att ta emot studenter från de deltagande länderna. Den sjätte och sista konferensen ‘Brexit and its Impacts – Do we still need Europe?’ kommer att äga rum på The Marches School, Oswestry, Shropshire i England under mars månad 2020.

Vi på Södra Latin är mycket glada och nöjda över att ha ett internationell elevutbyte och samarbete med våra partnerskolor. På bilden ser vi på våra elever som har deltagit och kommer att delta inom vårt ERASMUS + projekt Co-living Co-working; A Young Person's Guide to Advantages of EU.

Dela: