NA-programmet på Forskarfredag

Alla årskurser på NA-programmet deltog i årets Forskarfredag som arrangeras av universitet och högskolor i Stockholm. På bilden ser vi stjärnorna i NA 17 a, b och c efter en föreläsning om olika vägar till forskning och exempel på vitt skilda områden man kan bedriva forskning på: organisationskultur, klimat och alternativ smärtlindringsvård.

Jag känner stolthet och får stärkt framtidstro när jag lyssnar på elevernas kloka och intressanta frågor till föreläsarna!
/Ewa Wallin

Dela: