Internationell skolforskning

En av Södra Latins lärare, Roger Fermsjö, har varit på skolforskningskonferensen WALS i Amsterdam, där forskare och lärare från hela värden samlades för att presentera och diskutera erfarenheter och resultat från olika forskningsprojekt. Konferensen var arrangerad av World Association of Lesson Studies tillsammans med de tre universiteten VU Amsterdam, University of Groningen och Utrecht University. Presentation av Rogers licentiatuppsats, ”Rekonstruktion av logaritmer med tallinjer som medierande redskap”, i ett dubbel-symposium för forskarskolan i Learning Study. I studien prövades en ny teori för lärande, vilket ledde fram till en ny matematiks modell som kan användas för att introducera logaritmer.

Dela: