Språkdiplom till elever i tyska

Tillsammans med ett tiotal andra elever från stockholmsregionen fick fem elever från Södra latin ta emot bekräftelsen på att de nått en hög nivå, C1, i tyska. Språkdiplomet DSD II ger direkt möjlighet börja studera på universitet och högskolor i tyskspråkiga länder. Ceremonin ägde rum i tyske ambassadörens nybyggda residens invid Tyska Ambassaden Stockholm - Deutsche Botschaft Stockholm den 22 maj. Diplomen delades ut av Kathrine Drygala de Oliveira, konsult för tyska språket i Stockholm, under överinseende av kulturattaché Wiltrud Kern. Jan Rosenström och Anna Raab, medbedömande tysklärare från Södra latin, närvarade också.

Dela: