Militärmusiker spelade jazz på Södra Latin

Häromdagen hade Södra Latin långväga gäster i form av ett ytterst svängigt och kompetent dixielandband ur The U.S. Army Military Band. Musikeleverna (och deras lärare) bjöds på både konsert och clinic. 

Dela: