Pianorama 2016

24 mars 12:15 spelar pianoeleverna på Södra Latin nyskriven musik av Andrea Tarrodi och Ylva Skog.

Vad gör en nu levande tonsättare? Vem blir tonsättare? Hur låter den nya musiken? Frågor som dessa låg till grund för projektet Pianorama 2016. Där sammanfördes tonsättarna Andrea Tarrodi och Ylva Skog med alla klassiska pianoelever från spetsutbildningen i musik vid Södra Latins Gymnasium. Resultatet blev en samling nya pianoverk som studerats in av eleverna och uruppförs vid en lunchkonsert 24 mars 12.15 i aulan under Svensk Musikvår. Vid konserten medverkar också Kungliga Hovkapellets blåsarkvintett.

Initiativtagare till projektet är Ann-Sofi Klingberg, pianist och lärare vid Södra Latin och projektet har finansierats av Konstnärsnämnden.

Dela: