Musikstipendier

Musikprogrammet på Södra Latin har under det senaste året haft ett samarbete med Julius och Nils Westerdahls stiftelse i vars vackra lokaler vi fått möjlighet att ge kammarmusikkonserter. Stiftelsen har nu beslutat att även dela ut stipendier till fyra elever á 10000:- var. Musiklärarna har fått nominera åtta elever och av dessa har stiftelsen gjort sitt val. Det är med stor glädje vi får presentera följande stipendiater:

Kim Willians Jolin, violin, Simon Landqvist, slagverk, Lisa Ursäter, cello samt Liv Fridén, flöjt. Grattis!

Nytt för i år är också att Kungliga Musikaliska Akademin (KMA) väljer att fördela sina ungdomsstipendier över landets alla spetsutbildningar i musik och då har Södra Latin fått möjligheten att nominera ett antal elever för dessa stipendier inom genrerna klassisk, jazz och folkmusik. Dessa kommer att meddelas i slutet på terminen.

Kriterierna för alla dessa stipendier lyder:

Eleven ska:

  • gå år 3
  • ha en tydlig yrkesambition 
  • spela på en hög konstnärlig och teknisk nivå
  • bedriva sina studier med ansvar och ambition
  • vara en god medmusiker
Dela: