Rektorshearing

Södra Latins elevkår arrangerade en rektorshearing måndagen 25 januari. Arrangemanget blev ett intressant panelsamtal då skolans tre rektorer fick svara på en rad viktiga frågor. Eleverna ville bl a veta  hur skolan följer upp kvalitén på undervisningen, varför vissa program får kosta mer och vad som görs för att elever i behov av särskilt stöd ska få mer hjälp.

Arrangör var elevkårens demokratiska utskott och Julia B Tillman var moderator.

Dela: