Naturelever mötte unga forskare

Södra Latins elever på NA-programmet besökte även i år seminariet Stockholm International Youth Science Seminar (SIYSS) som förbundet unga forskare anordnade i Aula Medica på Karolinska Institutet. 

Eleverna fick lyssna på unga begåvade forskare från hela världen som presenterade sina forskningsprojekt samt en gästföreläsare, Arvid Guterstam, som är expert på illusioner.

Det var ett mycket uppskattat inslag i undervisningen!

Dela: