Magiskt ögonblick när kulturministern delade ut Per Anger-priset till demokratikämpe från Colombia

Varm medkänsla och beundran mötte Islena Rey  Rodríguez, när hon tog emot Per Anger-priset av kultur - och demokratiminister Alice Bah Kuhnke i Södra Latins aula den14 oktober. I den stämningsfulla ceremonin framträdde elever från Musikprogrammet med trumpetfanfar, kör

och stråkkvartett. Genom de frågor som elever från Samhällsvetenskapsprogrammet ställde till pristagaren fick publiken veta mer om hennes kamp för mänskliga rättigheter i Colombia.  Se film från prisceremonin och bilder.

Per Anger-priset delas årligen ut av Forum för levande historia till en person som med stort mod och initiativförmåga gjort viktiga demokratifrämjande och humanitära insatser. Ideella organisationer nominerar kandidater. Det är första gången som prisceremonin hålls i en skola.

På vårt samhällsvetenskapsprogram har eleverna i höst haft en temadag om mänskliga rättigheter utifrån tidigare pristagares insatser. En film om Per Anger  har visats för alla elever som läser samhällskunskap.

Samtliga bilder kommer från Forum för levande historia

Dela: