Uppstart på samarbetet med Utrikespolitiska institutet läsåret 2015/16

Södra Latins samarbete med UI fortsätter. Detta läsår inleddes med en föreläsning om Ryssland och dess relation till tidigare Sovjetstater. Fokus riktades med de västliga delarna/Östeuropa, Kaukasus och Centralasien. 

Dela: