Till innehåll på sidan

Naturvetenskapsprogrammet

Om du tycker om att lösa problem tillsammans med andra och att fundera över hur vår värld är uppbyggd och fungerar så är Naturvetenskapsprogrammet utbildningen för dig!

 

Ladda ner poängplan för naturvetenskapsprogrammet, inriktning naturvetenskap (pdf)

Du kommer att utveckla dina kunskaper om sammanhang i naturen, om livets villkor, om fysikaliska fenomen och skeenden och om kemiska processer. Du kommer också att utveckla dina kunskaper om matematik och din nyfikenhet och kreativitet samt förmåga till analytiskt tänkande får en utmaning. Ett naturvetenskapligt förhållningssätt där kritiskt tänkande, logiska resonemang, problemlösning och systematiska iakttagelser är en röd tråd i utbildningen.

En viktig del av utbildningen är att förstå att naturvetenskapen bygger på ett samspel mellan teori och praktik. Av den anledningen sätter vi elevens experimentella arbete i centrum och under erfarna lärares ledning möter du ett varierat arbetssätt med t ex demonstrationer, laborationer, genomgångar och diskussioner i tal och skrift med användning av ett korrekt och vetenskapligt språk.

I slutet av din utbildning så genomför du ett gymnasiearbete med inriktning inom naturvetenskap eller matematik som skall visa att du är förberedd för högskolestudier. Arbetet redovisas skriftligt samt presenteras och diskuteras muntligt.

Många spännande kurser

Kemi

Förklarar hur materia är uppbyggd och hur olika livsprocesser fungerar. Kemi behandlar materiens egenskaper, struktur och funktion samt kemiska reaktioner och förändringar.
I kemi använder vi metoder att laborera i mycket liten skala för att öka säkerheten och minska miljöbelastningen och resursanvändningen. Detta arbetssätt har gjort det möjligt att låta varje elev utföra många fler laborationer än tidigare.

Fysik

Behandlar allt från växelverkan mellan materiens minsta beståndsdelar till universums ursprung och struktur. Utifrån systematiska observationer och experiment strävar fysiken efter att finna grundläggande principer som kan uttryckas i modeller och teorier.

Biologi

Det är läran om livet, dess uppkomst, utveckling, former och villkor. Biologins sammanhang är ofta komplexa och studeras på olika nivåer, från den enskilda molekylen till globala ekosystem.

Matematik

Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan. Kommunikation med hjälp av matematikens språk är likartad över hela världen. I takt med att informationstekniken utvecklas används matematiken i alltmer komplexa situationer. Matematik är även ett verktyg inom vetenskap och för olika yrken. Ytterst handlar matematiken om att upptäcka mönster och formulera generella samband

Dela: