Till innehåll på sidan

Nationella styrdokument

Nationella styrdokument för gymnasieskolan

Den nya gymnasieförordningen

Den 1 februari 2011 trädde en ny gymnasieförordning (SFS 2010:2039) i kraft. Förordningen ska tillämpas på utbildning som påbörjades HT 2011 För utbildningar som började före den 1 juli 2011 gäller den gamla gymnasieförordningen.

Skollagen

Skollagen innehåller grundläggande bestämmelser om skolväsendet samt om vissa särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet. I skollagen regleras vilka rättigheter och skyldigheter barn, elever och deras vårdnadshavare har. I skollagen framgår också de krav som ställs på huvudmannen för verksamheten. Skollagen beslutas av riksdagen.
Läs mer om skollagen via länken till Skolverkets webbplats »

Läroplan för gymnasieskolan

Läs mer på Skolverkets webbplats »

Ämnes- och kursplaner

Med Gy 11 kom en ny betygsskala, nya läroplaner, kursplaner och betygskriterier.

Läs mer på Skolverkets webbplats

Dela: