Ledighet

Regler för ledighet

  • Kontaktläraren beviljar ledighet till och med tre dagar i följd.
  • Kontaktläraren kan bevilja ledighet vid flera tillfällen under året.
  • Ledigheter för mer än tre dagar i följd beviljas av respektive rektor
  • Kontaktläraren skall tillstyrka eller avstyrka sådan ledighet.
  • Ledighet beviljas för deltagande i konsert eller konsertresa, deltagande i idrottstävlingar i regi av idrottsförening, för uppkörning och halkkörning, mönstring, av familjesociala skäl, elevfacklig verksamhet eller annan för eleven viktig verksamhet. I samtliga fall skall ledighetsansökan åtföljas av intyg från idrottsförening, organisation, målsman eller liknande.
  • Lärarna ger inte någon extraundervisning eller extra prov på grund av beviljad ledighet
  • Med varje beviljad ledighet skall följa en blankett som anger villkoren för ledigheten

Blankett ledighetsansökan >

Dela:
Kategorier: