Läs- och skrivstudio

I vår läs- och skrivstudio finns speciallärare/specialpedagog tillgänglig under skoltid. Hjälpmedel finns att låna och vi erbjuder även förlängd skrivtid.

Vi finns i första hand till för dig som har;

  • Läs- och skrivsvårigheter
  • Andra inlärningshinder t.ex. koncentrationssvårigheter
  • Svårigheter att uppnå betyget E i Engelska 5, Svenska 1 eller Matematik 1
  • Varit borta mycket, till exempel p.g.a. sjukdom.

Vänligen ring eller mejla för ytterligare information.
Brita Unelius, speciallärare, telefon  08-508 408 55, brita.unelius@stockholm.se

Dela: