Till innehåll på sidan

Introduktion för vårdnadshavare till elever i årskurs 1

Välkommen som vårdnadshavare till Södra Latins gymnasium! I en film välkomnar vi dig med den viktigaste allmänna informationen. Du får specifik information och möjlighet att ställa frågor vid utvecklingssamtalet.

Film istället för presentationskväll

I filmen får du svar på den vanligaste frågorna du som vårdnadshavare kan ställa om undervisningen och skolan. Vi berättar också specifikt om hur vi anpassar under visningen i den situation som råder under coronapandemin. I menyraden till filmen finns en funktion för att slå på eller av textning av innehållet.

Har du frågor i anslutning till det som filmen tar upp mejlar du till skolans funktionsbrevlåda.

e-post: sodralatinsgymnasium@edu.stockholm.se

Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtalen genomförs i första hand i Teams. Du ansluter via Skolplattformen.

Tid: 21 september och 29 september

Med vänlig hälsning från skolans ledningsgrupp

Dela:
Kategorier: