Till innehåll på sidan

Humanistiska programmet - kurser

Människans språk

På våra lektioner i människans språk utvecklar vi kunskaper om språk som system, kulturbärare och socialt fenomen. I kursen ingår språksociologi, språkhistoria och lingvistik. Vi pratar om den mänskliga språkförmågan och språkanvändningen samt behandlar processer som språkinlärning och samband mellan språk, tanke och hjärna. Vidare analyserar vi olika språk i världen och vad som förenar demrespektive skiljer dem åt.

Vi lär oss om kommunikation mellan olika kulturer och diskuterar de möjligheter och utmaningar som språklig mångfald och flerspråkighet innebär för både individer och för samhället.

”När jag har människans språk får jag lära mig om språk i världen, deras historia, kulturen de bär med sig och deras komplexitet. Diskussioner om bland annat språkets uppkomst och dess funktion i vårt samhälle är vanliga och det distinkta fokus på att utveckla en interkulturell kompetens hos eleverna är någonting viktigt för mig. Det jag finner bäst med människans språk som ett ämne är att man som elev förstår att det finns så mycket mer till ett språk än bara ord och grammatik."
- Tom Kosutic, Hu1b​

"I vårt samhälle förhåller vi oss allt mer till språk. De allra flesta vuxna talar minst två språk, och politiskt korrekta förändringar av språket ger upphov till regelbundna språkdebatter. Därför tror jag att det just nu är väldigt viktigt att redan på gymnasienivå få reflektera över språket på vetenskaplig grund."
​- Leo, Hu1b

Retorik

I kursen retorik får du tillfälle att dels analysera muntlig och skriftlig kommunikation och dels förbereda dig själv för tal i olika situationer och syften. Vi studerar bland annat de viktiga verktygen för att lyckas med detta: språklig utsmyckning, målgruppsanpassning, argumentationsteknik och kroppsspråk – vilka alla ingår i den retoriska arbetsprocessen.

Praktiska övningar blandas med teori och du övas även i att ge och ta respons. Att komma över sin talängslan är en del av kursen och kursens huvudsyfte är självklart att utveckla din förmåga att tala inför publik, men även att uttrycka dig i skrift. 

Kursen innebär också att ditt kritiska tänkande utvecklas genom att vi studerar hur man kan påverka sin publik och hur propaganda används.

Historia 2b - kultur

I kursen historia 2b fördjupar vi oss i kulturhistoria. Hur har människan tänkt, känt och uttryckt sig genom årtusendena? Vilka normer har styrt människor och varför? Hur kan kunskaper i historia hjälpa oss förstå tankar och fenomen i vår egen tid?

Vi jobbar med teman som exempelvis rasismens historia, konsthistoria och sexualitetens historia. Fokus kan riktas såväl mot vår historia här på Södermalm, som mot andra världsdelar. Vi gör studiebesök, läser olika texter, diskuterar, ser film och fördjupar oss både i grupp och enskilt i specifika frågor.

Stort fokus läggs på kritiskt tänkande och att se från olika perspektiv. Varför används historia i debattartiklar om flyktingfrågan, och vad säger statyer på stan om vår bild av historien? Vilka källor kan vi lita på och vilka är mindre trovärdiga? 

Kursen historia 2b vill ge dig en förståelse för och en mer nyanserad bild av vår omvärld.

Latin

I kursen latin, språk och kultur studerar du latinet som kulturbärare. Du kommer att kunna förstå texter som skrevs av människor som levde för ett par tusen år sedan och du kommer att inse att en massa ord och uttryck kommer från latinet, allt från tabberas till app. Vi går igenom hur latinet hänger ihop med engelska och andra moderna språk och du kommer att förstå hur språken är uppbyggda.

Vi arbetar också med det antika samhället och kulturen och hur den påverkar oss än idag.

Vill du veta mer om latin titta på denna sida. Extern länk med information från Svenska Klassikerförbundet. http://www.sprakinriktning.se/​ 

Dela: