Fysik

Fysiklärarna på skolan har en lång tradition av samarbete i ämnesdidaktiska frågor. Detta samarbete formaliserades till en del genom att vi läsåret 2014/201515 påbörjade ett Forsknings och Utvecklingsprojekt (FoU-projekt) som delvis finansieras av utbildningsförvaltningen. I det här projektet försöker vi med hjälp av IKT-integrerad undervisning skapa så kallade aktiva inlärningstillfällen för eleverna där vi fokuserar på Newtons andra lag. Målsättningen är med andra ord en ökad begreppsförståelse gällande hur kraft är kopplat till rörelse.

Dela: