Till innehåll på sidan

Estetiska programmet

Det estetiska programmet på Södra Latins gymnasium består av inriktningarna teater, bild- och form, dans samt spetsutbildning i musik.

Inriktning musik (spetsutbildning)

På Södra Latins gymnasium får du individuell undervisning på ditt huvudinstrument 50 minuter i veckan och en gemensam lektion i ditt instrument per vecka. Du får undervisning i instrument/sång, ensemblespel, gehörs- och musiklära och andra obligatoriska musikkurser. Dessutom kan du välja flera musikkurser, till exempel arrangering & komposition, musikproduktion, ensembleledning och kör. Tillsammans med andra på utbildningen, eller som solist, får du delta i flera olika spelningar och konserter. Du får naturligtvis också grundläggande behörighet till högskola, med möjlighet till högre behörighet genom att läsa ytterligare kurser inom de individuella valen, till exempel matematik, naturkunskap eller språk.

Följ oss på Facebook!

Ladda ner poängplan för estetiska programmet, inriktning musik (pdf)

Programfördjupning (500p)

 • Matematik 2b (kan bytas ut mot musikval efter överskommelse)
 • Ensemble 2
 • Gehörs- och musiklära
 • Digitalt skapande 1
 • Instrument eller sång 2

Inriktning bild och formgivning

Utbildningen vänder sig till dig som vill studera vidare eller arbeta inom bild- och formgivning. Inriktningen ger både grundläggande kunskaper inom bild och formområdet och stimulerar till personlig utveckling i idéformulering och gestaltning.

Du läser kurser som t ex bild, form, design, foto och animation. Du får möjlighet att öva ditt tekniska handlag med en rad olika verktyg och metoder för bildframställning - från kol till dator. Orientering i bildteoretiska modeller, analysmetoder och principer för visuell kommunikation ger dig perspektiv på olika förhållningssätt till bildbegreppet och ditt eget bildskapande.

Självklart ger också utbildningen en grundläggande behörighet till universitet/högskola samt särskild behörighet genom Ma2b som en programfördjupning. Programmet förbereder dig för bild-, konst- och designrelaterade högre utbildningar. Inom ramen för det individuella valet ges ytterligare möjligheter att höja din behörighet, t ex genom att läsa Matematik 3b och Naturkunskap 2

Vi finns på Instagram, följ med dit...

Ladda ner poängplan för estetiska programmet, inriktning bild och formgivning (pdf)

 

Antagningsprov

Antagning sker på grundval av ditt betyg från åk 9 och inlämnade arbetsprover.

OBS! Ny information om Gemensamma bildtestet april-maj 2020. Läs här.

 

Inriktning dans

Du som vill utveckla din dansteknik och är intresserad av eget konstnärligt skapande och dessutom vill berätta något för en publik - hos oss kommer du att trivas.

Du som har rörelsekänsla och vilja att arbeta med framförallt modern dans; programmet betonar den moderna dansen, även kallad nutidsdans samt improvisation. Vi utvecklar din förmåga att uttrycka dig med dansens språk. Hos oss kommer du att lära dig hur processen från idé till färdigproduktion ser ut inom dans. (Genom olika framträdanden och föreställningar får du fördjupa dig i arbetet både på och runtom dansscenen.)

Ladda ner poängplan för estetiska programmet, inriktning dans (pdf)

Kurser i dansämnet:

 • Dansteknik 1,2,3,4 (balett, modernt, jazzdans)
 • Dansgestaltning 1
 • Dansimprovisation och komposition
 • Dansträning
 • Dansteori
 • Estetisk kommunikation, testa på teater och göra ett stort projekt med teater och musikelever.
 • Gymnasiearbete

Du kan också läsa kursen Dansgestaltning 2 i årskurs 2, samt Repertoar i åk 3 som individuella val för att få ytterligare dansträning. Du som söker får gärna vara intresserad av att skapa tillsammans i grupp samt andra uttrycksformer såsom scenografi, ljusteknik och kostym. Vi tar även stor del av de strömningar som finns i dagens professionella dansvärld, t ex genom att se och analysera  många dans- och teaterföreställningar.

Du får grundläggande behörighet för studier vid högskolan (Ma2b ligger som en programfördjupning och ger särskild behörighet. Den går dock att lyfta bort) och du kan genom tillval dessutom få högre behörighet. Sök till Dans på Södra Latin!

Antagningsprov

Du deltar i en provlektion som innehåller ett dansteknik- och improvisationspass. Dessutom dansar du ett solo på en minut i en stil som du själv väljer, du behöver inte ha koreograferat den själv. Du har också ett samtal med en danslärare på skolan. Du kommer att få kallelse till antagningsprovet via den e-postadress du angivit vid gymnasieansökan. Antagningsproven sker under vecka 10.

Inriktning teater

Är du intresserad av eget konstnärligt skapande, vill arbeta med teater och berätta något för en publik är inriktning teater något för dig? Här får du grunderna i de hantverksmässiga och tekniska kunskaper som du behöver för att gå vidare i skådespeleri och regi.

Ladda ner poängplan för estetiska programmet, inriktning teater (pdf)

På Södra Latin betonar vi utforskningen av det kroppsliga uttrycket inom skådespelarkonsten. Du får utveckla din förmåga att uttrycka dig med teaterns språk och att planera, leda och genomföra en idé. Hos oss kommer du att lära dig hur processen från idé till färdig produktion ser ut inom teater. Karaktärsämnen inom teater är scenisk gestaltning, röst & rörelse, scenografi, estetisk orientering, sceniskt karaktärsarbete och sceniskt ledarskap. I årskurs 3 kan du också läsa kursen Teaterregi för att få ytterligare teaterkunskaper. Du som söker får också gärna vara intresserad av andra uttrycksformer såsom scenografi, ljusteknik, kostym och mask. Vi tar även del av de strömningar som finns i dagens professionella teatervärld t ex genom att se och analysera dans- och teaterföreställningar. Utbildningen sker i mycket nära samarbete med dansinriktningen.

Du får grundläggande behörighet för studier vid högskolan och kan genom tillval få samma behörighet som på samhällsprogrammet. Sök till Teater på Södra Latin!

Antagningsprov

Du får en text som du i förväg ska förbereda och framföra, du deltar i en provlektion och samtalar med en teaterlärare. Du kommer att få kallelse till antagningsprovet via den e-postadress du angivit vid gymnasieansökan. Antagningsproven sker under vecka 10. Monologtexter 2021>

Dela: