Till innehåll på sidan

En hälsning från rektorerna

Södra Latins gymnasium har en rektor samt tre biträdande rektorer som ansvarar för olika program, men som leder skolan tillsammans.

Skolans ledord:

  • kultur,
  • vetenskap
  • kreativitet

Skolans ledord, kultur, vetenskap och kreativitet tycker vi rektorer speglar en helhetssyn på människan som är viktig för elevernas personliga utveckling. 

Den pedagogiska verksamheten ska ständigt utvecklas

Vi vill att eleverna på vår skola ska stå väl rustade för framtida utmaningar. På Södra Latin ska vi ständigt utveckla den pedagogiska verksamheten med en helhetssyn på elevens lärande i relation till omvärlden, samtiden och morgondagens krav.

Vår skola är fylld av arbetsglädje. Positiva förväntningar präglar skolans hela verksamhet och både elever och lärare upplever lärandet meningsfyllt och dynamiskt. Södra Latins gymnasium är en unik skola med ovanligt engagerade elever och personal. Det finns en stolthet över skolan och många fina traditioner som skapar stark sammanhållning.

Vi rektorer är stolta över att få arbeta på Södra Latins gymnasium. Vi vill vårda de positiva traditionerna samtidigt som vi fortsätter utvecklingen framåt tillsammans med personal, elever och vårdnadshavare.

Välkommen till oss!

 

Dela: