Elevhälsa

Elevhälsoteamet:

Elevhälsoteamet på Södra Latin består av skolkurator, skolsköterskor, specialpedagog samt studie-och yrkesvägsledare.

Enlig skollagen ska Elevhälsan arbeta hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande och det bedrivs på tre olika nivåer, organisation, grupp och individ. Elevhälsan ska arbeta både med generellt inriktade insatser och individuellt inriktat arbete.

Målsättningen är att skapa goda förutsättningar för att eleven ska utvecklas positivt och lyckas med sina studier utifrån sin förmåga.

Hälsofrämjande arbete:

 • Skapande av god lärmiljö
 • Värdegrundsarbete
 • Information om stress
 • Sex och samlevnad.

Förebyggande arbete:

 • Kartläggning av riskområden
 • Övergripande rutiner
 • ANDT (alkohol, narkotika, doping och tobak)
 • Psykisk och fysisk arbetsmiljö
 • Handledning av arbetslag.

Åtgärdande:

 • Stödjande samtal
 • Motiverande samtal
 • Krissamtal
 • Utreda och kartlägga
 • Utredande och åtgärdande och bearbetande samtal

Elevhälsan:

Tarja Bergerheim, skolsköterska, 08-508 408 24

Ulrika Aulin, skolsköterska, 08-508 408 25

Lars Grevald,  kurator, 08-508 408 28

Jamila Lodhi, kurator, 08-508 408 37

Lena Rutqvist, syv, 08-508 408 13

Gunnar Vestberg,  syv, 08-508 408 31

Eman Isho syv, 076-129 26 65

Sofia Frankhammar, specialpedagog, 08-508 408 12

 

Drop-in måndag till fredag klockan 11:00-12:00  (skolsköterska).

Drop-in måndag klockan 11:00-12:00  (kurator).

Drop-in tisdag och torsdag klockan 14:00-15:00  (specialpedagog).                       

Då är även lärare välkomna att konsultera elevhälsan.

Dela: