Elevhälsa

Elevhälsoteamet på Södra Latin består av skolkurator, skolsköterskor, speciallärare samt studie-och yrkesvägsledare.

Enlig skollagen ska Elevhälsan arbeta hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande och det bedrivs på tre olika nivåer, organisation, grupp och individ. Elevhälsan ska arbeta både med generellt inriktade insatser och individuellt inriktat arbete.

Målsättningen är att skapa goda förutsättningar för att eleven ska utvecklas positivt och lyckas med sina studier utifrån sin förmåga.

Hälsofrämjande arbete:

 • Skapande av god lärmiljö
 • Värdegrundsarbete
 • Information om stress
 • Sex och samlevnad.

Förebyggande arbete:

 • Kartläggning av riskområden
 • Övergripande rutiner
 • ANDT (alkohol, narkotika, doping och tobak)
 • Psykisk och fysisk arbetsmiljö
 • Handledning av arbetslag.

Åtgärdande:

 • Stödjande samtal
 • Motiverande samtal
 • Krissamtal
 • Utreda och kartlägga
 • Utredande och åtgärdande och bearbetande samtal

Elevhälsan:

Cajsa Nellåker,  skolsköterska, 08-508 408 24

Lars Grevald,  kurator, 08-508 408 28

Lena Rutqvist, syv, 08-508 408 13

Gunnar Vestberg,  syv, 08-508 408 31

Kerstin Möller, syv, 08-508 408 95, 076-825 05 09

Sofia Frankhammar, specialpedagog, 08-508 408 12

Brita Unelius, specialpedagog,  08-508 408 55

 

Drop-in måndag till fredag klockan 11:00-12:00  (skolsköterska och syv).

Drop-in måndag klockan 11:00-12:00  (kurator).

Drop-in tisdag och torsdag klockan 14:00-15:00  (specialpedagog).                       

Då är även lärare välkomna att konsultera elevhälsan.

Dela: