Till innehåll på sidan

Elevförsäkring

Stockholm stads elevförsäkring

Staden har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom kommunen med St:Eriks Försäkring AB. 

En olycksfallsskada är en kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbats av genom en plötslig yttre händelse (utifrån kommande våld mot kroppen). Denna försäkring gäller inte för sjukdom.

Skadorna handläggs av S:t Erik Försäkrings skaderegleringskonsult Crawford & Co och det är vårdnadshavaren för barnet/eleven eller den skadade själv som anmäler skadan.

Skadeanmälan

Skadeanmälan ska göras direkt till Crawford & Co och skickas till:
Crawford & Co/Kommun olycksfall Box 6044 171 06 Solna, Tel: 08-508 29 926 

E-post:olycksfall@crawco.se

Åtgärder vid skada

  • Uppsök läkare eller tandläkare som är ansluten till Försäkringskassan. Spara alla kvitton.
  • Behov av taxi till och från skolan p g a olycksfallet skall vara styrkt med ett intyg från behandlande läkare. Av intyget skall framgå under vilken tid taxi beviljats. Innan taxiresorna till och från skolan beställs skall Crawford & Co kontaktas för bekräftelse. Sänd in intyget i samband med skadeanmälan. Efter bekräftelse från Crawford & Co kan beställning av taxiresor göras.

Dygnet runt

Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som inträffar dygnet runt


Kompletterande försäkringar

Du kan komplettera kommunens olycksfallsförsäkring med en sjukförsäkring om du vill. Läs mer på Stockholms stads hemsida; www.sterikforsakring.stockholm.se eller konsumenternas försäkringsbyrå www.konsumenternasforsakringsbyra.se

Dela: