Till innehåll på sidan

Effektiviserad språkinlärning

Med andra ord – ett FoU-projekt om att effektivisera ordinlärningen på språkintroduktion

På Södra latins gymnasium bedrivs ett tvåårigt FoU-projekt inom språkintroduktion med fokus på nyanlända elevers ordinlärning. Vårt mål är att eleverna på språkintroduktion snabbare ska tillägna sig det ordförråd som krävs för att lyckas med skolans alla ämnen.

Elever på språkintroduktionsprogrammet står inför uppgiften att på kort tid tillägna sig det svenska skolspråket samtidigt som de ska tillägna sig ämneskunskaper i många ämnen. Forskning visar att ordkunskap är den enskilt viktigaste faktorn för att klara detta. För att förstå en lärobokstext krävs t ex ett ordförråd på ca 15 000 ord, vilket kan jämföras med de ca 2000 ord som behövs för att klara sig i vardagen.

Detta FoU-projekt syftar därför till att stärka samarbetet mellan språk- (SVA) och ämneslärarna och därigenom utveckla effektiva undervisningsmodeller för att stötta elevernas ordförrådsutveckling. 

För mer information kontakta:

Carmen Galian Barrueco                    carmen.galian.barrueco@edu.stockholm.se

Madeleine Forsberg                             madeleine.e.forsberg@edu.stockholm.se

Lena Vilhelmsson                                  lena.vilhelmsson@edu.stockholm.se

Dela: