Anmäl frånvaro/Se omdömen

Sjukfrånvaro hel dag

Elever som är frånvarande ska detta anmälas i SKOLA 24 före kl 12.00 på tel: 0515-777 619

För elever under 18 år är det vårdnadshavare som ska göra frånvaroanmälan.

Frånvaroanmälan ska göras VARJE DAG under den period du är frånvarande. Vid upprepad korttidsfrånvaro eller längre tids sjukfrånvaro kan skolan begära in läkarintyg.

Du som blir sjuk under dagen ska kontakta din kontaktlärare.

OBS! Sjukanmälan måste göras före kl 12 och varje dag!

Du som är myndig elev

Myndig elev kan godkänna att vårdnadshavaren får tillgång till Skola24 för att ta del av frånvaro och omdömen. Vårdnadshavare och myndig elev fyller då i denna blankett>

Inloggningsuppgifter till Skola24 finns på din skolmejl.
Inloggningsalternativ för elever.
- Användarnamn och lösenord (samma som till skoldatorn)

Du som är vårdnadshavare

Du som vårdnadshavare kan sjukanmäla eleven direkt i systemet (skola24), och ta del av de studieomdömen för icke avslutade kurser som sätts i mitten av läsåret genom att logga in med personlig inloggning.

Du som vårdnadshavare aktiverar och testar själv ditt konto på adressen: www.stockholm.se/loggain

Inloggningsalternativ för vårdnadshavare
- Bank-id
- Mobilt bank-id
- E-leg

När du har ett aktivt konto loggar du själv in på ditt konto i Skola24 på adressen, skola24.stockholm.se

OBS! Du måste registrera en mailadress, till den mailadress du anmäler i systemet kommer meddelanden om ev. frånvaro (anmäld såväl som ogiltig) att skickas (gäller omyndig elev). Meddelande om frånvaro går ut efter varje avslutad skoldag.

Varje omyndig elev på skolan bör ha åtminstone en vårdnadshavare registrerad i systemet.

Systemet utvecklas kontinuerligt, och som en förberedelse inför en ev. sms-tjänst kan ni även anmäla ett mobilnummer. (En sådan tjänst har dock inte beslut tagits om ännu)

Länken för inloggning kan även nås via vår hemsida, längst upp till höger.

Det här gäller vid ogiltig frånvaro

När en elev har en sammanlagd oanmäld frånvaro om minst 4 timmar vid minst 2 tillfällen under en period om fyra veckor skickas ett varningsbrev hem till elevens vårdnadshavare. Exempelvis 2 timmar tisdag, 1 timme fredag, 3 timmar måndag = varning.

En elev som har varnats skriftligt och därefter får på nytt oanmäld och upprepad frånvaro om 4 h, rapporterar skolan om indragning av studiemedel till CSN.

För att återfå studiebidraget får eleven inte ha någon oanmäld frånvaro under fyra veckor.

Detta förfarande har skolledningen beslutat med utgångspunkt från CSN:s regler samt Utbildningsförvaltningens förtydligande.

Problem med inloggningen?

Elever kontaktar elevsupport
020-838 838, samtalet är gratis
elevsupport@stockholm.se
Chatta via Lync med elevsupport@stockholm.se

Vårdnadshavare kontaktar medborgarsupport
08-508 00 508
e-support@stockholm.se

Dela: