Styrdokument

Verksamheten vid Södra Latins gymnasium styrs av såväl  nationella som lokala styrdokument. Södra Latins ledstjärnor är sedan länge vår Fyra påståenden:

* Skolan är angelägen om att stödja och uppmuntra elevernas initiativ
* Skolan ger eleverna möjlighet att påverka sina arbetsvillkor
* Respekten för varandra och rätten att få vara sig själv gäller på vår skola
* Skolan ger god och meningsfull undervisning

Dela: