Studie- och yrkesvägledning

Vi som arbetar som studievägledare på Södra Latin heter Lina Johansson, Lena Rutqvist och Therese Bénèzeth. Lina ansvarar för elever från SI-programmet. Lena ansvarar för elever från ES-, MU- och IA-programmen och Therese anvarar för elever från HU-, NA- och SA-programmen.

Du kan boka en tid hos Lina, Lena eller Therese för enskilt samtal eller besöka dem under deras drop in tider.
Läs mer om Studie- och yrkesvägledningen>