Så ansöker du till år 1

ÖPPET HUS OCH Miniöppet hus
18 januari 2017 klockan 17.00 - 20.00 samt Mini öppet hus för åk 9:or 27 april 2017 klockan 15:00-17:00.

ANSÖKAN
Du söker via din hemkommuns intagningsenhet och de datum som din hemkommun har. Stämmer inte ansökningsdatumen mellan kommunerna så ”clearas” det mellan dom, du behöver bara komma ihåg sista ansökningsdatum för din hemkommun. Din studievägledare ska kunna besvara de flesta av dina frågor. Du som bor i Stockholms län söker via Gymnasieantagningen i Stockholms län »

SÅ HÄR SÖKER DU TILL MUSIKPROGRAMMET
En vanlig gymnasieansökan lämnas till din studievägledare eller skickas till Gymnasieantagningen Stockkolms län. Samtidigt skickas en särskild bilaga, som du får av din SYV eller från intagningsenheten. Denna bilaga skickas direkt till Södra Latin!
Ladda ned bilaga inför ansökan till Musikprogrammet >

ANTAGNINGSPROV MUSIK
Du får spela/sjunga två valfria stycken som du förberett på ditt huvudinstrument. Du skall på ditt instrument härma en eller flera melodislingor och rytmer som spelas för dig (gehörsspel). Du skall också spela/sjunga ett kort musikstycke direkt från notbladet (á-vista). Du får titta på notbilden en stund först. På ditt instrument/sång-prov kan du få max 25 poäng. Intagningsproven sker under vecka 10 och vecka11.

ANTAGNINGSPROV TEATER
Du får en text som du i förväg ska förbereda och framföra, du deltar i en provlektion och samtalar med en teaterlärare. Information om hur du ansöker får du genom studievägledaren på din skola. Intagningsproven sker under vecka 11.
Ladda ned bilagan inför antagningsprov till Teaterprogrammet >

Ladda ned Monologtexter 2017 >

ANTAGNINGSPROV DANS
Du deltar i en provlektion som innehåller ett dansteknik- och improvisationspass. Dessutom dansar du ett solo på en minut som du själv satt ihop. Du har också ett samtal med en danslärare på skolan. Intagningsproven sker 8 mars, 9 mars,13 mars och 14 mars klockan 09:00 - 13:00.
Ladda ned bilaga inför ansökan till Dans

ANTAGNINGSPROV BILD OCH FORM
Intagning sker på grundval av ditt betyg från årskurs 9 och inlämnade arbetsprover. Information om hur du ansöker, arbetsprover och om var de skall lämnas in får du genom studievägledaren på din skola under våren.
Ladda ned färdighetsprov Bild och form

BOENDE 
Vi kan inte hjälpa dig med boende ifall du kommer från annan ort. Det du kan göra är att kontakta vår kurator för att se om han kanske har någon kontakt att förmedla.

MÅSTE MAN BETALA FÖR MATEN?
Skolpengen för dig bekostar även skollunchen.

FÅR MAN BUSSKORT?
Om du bor längre än sex kilometer ifrån skolan, så är du berättigad till busskort. Kolla med Eniro hur långt du har till skolan.

ÄR UTBILDNINGARNA RIKSREKRYTERANDE?
Musikerprogrammet är det enda program som är riksrekryterande.
De övriga programmen är öppna för intag av elever ifrån samma upptagningsområde som Stockholm tillhör.

Dela: