Ledighet

Regler för ledighet

• Kontaktläraren beviljar ledighet till och med tre dagar i följd.

• Kontaktläraren kan bevilja ledighet vid flera tillfällen under året.

• Ledigheter för mer än tre dagar i följd beviljas av respektive rektor

•Kontaktläraren skall tillstyrka eller avstyrka sådan ledighet.

• Ledighet beviljas för deltagande i konsert eller konsertresa, deltagande i idrottstävlingar i regi av idrottsförening, för uppkörning och halkkörning, mönstring, av familjesociala skäl (högtidsdagar i familjen med mera), elevfacklig verksamhet eller annan för eleven viktig verksamhet. I samtliga fall skall ledighetsansökan åtföljas av intyg från idrottsförening, organisation, målsman eller liknande.

• Lärarna ger inte någon extraundervisning eller extra prov på grund av beviljad ledighet

• Med varje beviljad ledighet skall följa en blankett som anger villkoren för ledigheten

Blankett ledighetsansökan >

Dela:
Kategorier: